Notificare Generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru Internet

Primiți prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal deoarece vizitați un site web a uneia dintre companiile Grupului Novartis. Prin urmare, această companie prelucrează informații despre dumneavoastră care constituie „date cu caracter personal”, iar Novartis consideră că protecția datelor cu caracter personal și a vieții private este un subiect foarte important.

Sandoz România (Sandoz Pharma Services SRL cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca nr 169A, cladirea A, etaj 1, cod poştal 014459 şi Sandoz S.R.L., cu sediul în Targu Mureş, Str. Livezeni nr. 7A, cod poştal 540472, jud. Mureş) este responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, deoarece decide ce și cum se prelucrează, acționând astfel în calitate de „operator”. În prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, „noi” sau „nouă” se referă la Sandoz România.

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este împărțită în două părți. Partea I conține informații practice despre datele cu caracter personal specifice pe care le prelucrăm atunci când vizitați site-ul web https://www.ro.linex-probio.com, de ce procesăm aceste date și cum. Partea a II-a conține informații mai generale despre datele standard cu caracter personal tehnice sau de tranzacționare pe care le prelucrăm cu privire la vizitatorii site-urilor noastre web, baza legală pentru utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și drepturile dumneavoastră cu privire la toate datele cu caracter personal colectate despre dumneavoastră.

Vă invităm să citiți cu atenție prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, și pentru orice alte întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă invităm să contactați Sandoz Romania la privacy.romania@sandoz.com.

Partea I – Informații cheie

Sandoz România NU prelucrează date cu caracter personal despre dumneavoastră când vizitați site-ul web https://www.ro.linex-probio.com

Scopuri specifice pentru care avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal

Informațiile colectate prin utilizarea acestui website vor fi utilizate de noi doare într-o serie de alte scopuri standard (de ex., pentru a măsura utilizarea site-ului web), așa cum este prezentat în Partea a II-a de mai jos.

Cookie-uri și alte tehnologii similare

Următoarele tipuri specifice de cookie-uri și/sau alte tehnologii de urmărire sunt utilizate în https://www.ro.linex-probio.com Rețineți că ne bazăm, de asemenea, pe cookie-urile obișnuite și alte tehnologii pentru scopurile standard stabilite în Partea II de mai jos (de exemplu, pentru a asigura buna funcționare a site-ului web).

Punct de contact dedicat

În cazul în care aveți orice întrebare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul de mai sus, vă rugăm să contactați Sandoz România la privacy.romania@sandoz.com

Partea a II-a – Informații generale

A doua parte din prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal stabilește în detaliu în ce context prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și explică drepturile și obligațiile dumneavoastră ca utilizator atunci când facem acest lucru.

1 Cât timp stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate sau pentru a respecta cerințele legale.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Partea I din prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, perioada de păstrare este de 24 luni de la ultima dumneavoastră utilizare/acces la site-ul web sau aplicația respectivă. Când această perioadă expiră, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt eliminate din sistemele noastre active.

2 Cum folosim cookie-urile și alte tehnologii similare pe site-urile web și aplicațiile noastre?

2.1 Cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt trimise la computerul dumneavoastră când vizitați site-urile noastre web sau folosiți aplicațiile noastre. Utilizăm cookie-urile în scopurile stabilite mai sus și în conformitate cu prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nu folosim cookie-uri pentru a urmări vizitatori individuali sau pentru a vă identifica, ci pentru a obține cunoștințe utile despre modul în care site-ul web și aplicațiile noastre noastre sunt utilizate, astfel încât să putem continua să le îmbunătățim pentru utilizatorii noștri. Datele cu caracter personal generate prin cookie-uri sunt colectate într-o formă pseudonimizată și sub rezerva dreptului dumneavoastră de vă opune prelucrării acestor date, după cum se arată mai jos.

În special, pe lângă cookie-urile enumerate în Partea I din prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personala putem folosi și următoarele tipuri de cookie-uri obișnuite:

 • cookie-uri de personalizare a interfaței utilizator (adică cookie-uri care memorează prefferințele dumneavoastră);
 • cookie-uri de autentificare (adică cookie-uri care vă permit să plecați și să reveniți pe site-urile noastre web fără a fi nevoie să vă autentificați din nou);
 • cookie-uri pentru video-playere (adică cookie-uri care stochează datele necesare redării conținutului video sau audio și care stochează preferințele dumneavoastră);
 • cookie-uri de analiză first party (adică module cookie care memorează paginile pe care le-ați vizitat și care furnizează informații despre interacțiunea dumneavoastră cu paginile respective); și
 • cookie-urile de analiză ale unor terțe părți (adică cookie-uri de la furnizori terți care urmăresc statisticile site-ului nostru web și invers).

Rețineți că puteți modifica browserul astfel încât acesta să vă anunțe când se trimit fișiere cookie. Dacă nu doriți să primiți cookie-uri, puteți, de asemenea, să refuzați toate cookie-urile activând setările relevante din browserul dumneavoastră În cele din urmă, puteți de asemenea să ștergeți cookie-urile deja setate.

Pentru mai multe informații despre modul de gestionare a cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră, consultați funcția Help (Ajutor) a browserului dumneavoastră sau vizitați www.aboutcookies.org, care conține informații complete despre cum să faceți acest lucru pe o mare varietate de browsere (link-ul este extern).

2.2 Alte tehnologii

De asemenea, este posibil să folosim alte tehnologii pe site-urile web pentru a colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceleași scopuri ca cele de mai sus, inclusiv:

 • etichete pe Internet (cum ar fi etichete de acțiune, GIF-uri cu un singur pixel, GIF-uri clare, GIF-uri invizibile și GIF-uri 1 câte 1, care sunt tehnologii ce ne permit să urmărim accesul utilizatorilor); și
 • tehnologia Adobe Flash (inclusiv Flash Local Shared Objects, cu excepția cazului în care setați altfel setarea).

3 Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?

Puteți exercita următoarele drepturi în condițiile și în limitele stabilite de lege:

 • dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi și, în cazul în care considerați că orice informație referitoare la dumneavoastră este incorectă, învechită sau incompletă, să solicitați corectarea sau actualizarea acesteia;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea acestora la anumite categorii de prelucrare;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării înainte de această retragere;
 • dreptul de a vă opune, în totalitate sau parțial, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a vă opune comunicărilor de marketing direct; și
 • dreptul de a solicita portabilitatea acestora, adică ca datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau transferate persoanei alese, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și electronic, fără niciun impediment din partea noastră și sub rezerva obligațiilor dumneavoastră de confidențialitate.

Cu toate acestea, rețineți că, în anumite condiții, refuzul dumneavoastră de a accepta cookie-urile sau setările browserului dumneavoastră vă poate afecta experiența de navigare și împiedica să utilizați anumite funcții pe site-urile web.

În cazul în care aveți o întrebare sau doriți să exercitați drepturile de mai sus, puteți să trimiteți un e-mail la privacy.romania@sandoz.com.

În orice caz, aveți de asemenea dreptul să depuneți o plângere la autoritățile competente pentru protecția datelor, în plus față de drepturile de mai sus.

4 Ce date tehnice și de tranzacționare putem colecta despre dumneavoastră?

4.1 Categorii de date tehnice și de tranzacționare

În plus față de orice informații colectate despre dumneavoastră în conformitate cu Partea I din prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, putem colecta diverse tipuri de date standard cu caracter personal tehnice și de tranzacționare despre dumneavoastră în timpul utilizării site-urilor web necesare pentru a asigura o funcționare adecvată a site-urilor web, inclusiv:

 • informații privind browserul și dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, domeniul furnizorului de servicii de internet, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare și platforma, rezoluția ecranului, producătorul și modelul dispozitivului);
 • statistici referitoare la folosirea de către dumneavoastră a site-ului web (de ex., informații privind paginile vizitate, informațiile cercetate, timpul petrecut pe site-ul nostru web);
 • datele de utilizare (adică data și ora de acces a site-ului web, fișierele descărcate);
 • în termeni mai generali, orice informație pe care ne-o furnizați atunci când utilizați site-ul web.

Rețineți că nu vom colecta, utiliza sau dezvălui cu bună știință date cu caracter personal ale unui minor cu vârsta sub 18 ani fără a obține consimțământul prealabil al unui părinte sau tutore legal.

4.2 De ce colectăm date tehnice și de tranzacționare?

Noi prelucrăm întotdeauna datele dumneavoastră cu caracter personal într-un anumit scop și prelucrăm doar datele cu caracter personal care sunt relevante pentru atingerea acestui scop. În plus față de toate scopurile deja comunicate în Partea I din prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prelucrăm, de asemenea, datele cu caracter personal ale dumneavoastră colectate în timpul utilizării unuia dintre site-urile web, în următoarele scopuri standard:

 • gestionarea utilizatorilor noștri (de exemplu, înregistrare, gestionarea contului, răspunsul la întrebări și furnizarea de asistență tehnică);
 • gestionarea și îmbunătățirea site-ului web (de exemplu, diagnosticarea problemelor serverului, optimizarea traficului, integrarea și optimizarea paginilor web acolo unde este cazul);
 • măsurarea utilizării site-ului web (de exemplu, prin elaborarea de statistici despre trafic, prin colectarea de informații privind comportamentul utilizatorilor și paginile pe care le accesează);
 • îmbunătățirea și personalizarea experienței dumneavoastră și o mai bună adaptare a conținutului pentru dumneavoastră (de exemplu, prin amintirea alegerilor și preferințelor dumneavoastră, prin utilizarea cookie-urilor);
 • pentru a vă trimite servicii personalizate și conținut bazate pe locație;
 • îmbunătățirea calității produselor și serviciilor noastre și extinderea activităților noastre comerciale;
 • monitorizarea și prevenirea fraudei, încălcării și a altor posibile utilizări incorecte ale site-ului web;
 • pentru a răspunde la o cerere oficială din partea unei autorități publice sau judiciare cu autorizația necesară;
 • gestionarea resurselor IT, inclusiv gestionarea infrastructurii și continuitatea activității;
 • păstrarea intereselor economice ale societății și asigurarea conformității și raportării (cum ar fi respectarea politicilor și a cerințelor noastre legale locale, impozite și deduceri, gestionarea presupuselor cazuri de abatere sau fraudă, efectuarea de audituri și apărarea litigiilor);
 • arhivarea și păstrarea înregistrărilor; și
 • orice alte scopuri impuse de lege și autorități.

5 Cum veți fi informat despre modificările aduse Notificării noastre de Confidențialitate?

Orice modificări sau adăugiri ulterioare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal descrise în prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal vă vor fi notificate în prealabil printr-o notificare individuală folosind canalele noastre obișnuite de comunicare (de exemplu prin e-mail), precum și prin site-urile web sau aplicațiile noastre (prin bannere, ferestre pop-up sau alte mecanisme de notificare).